X-RITE a Gretag Macbeth

Spoločnosť Gretag Macbeth - kedysi výrobca denzitometrov a farebných 
normálov pre film-fotografiu-tlač sa spojil so spoločnosťou X- Rite do jednej 
firmy. Tu je, zdá sa, záruka kvality aj tradície v súčasnej digitálnej technike.
 
 
Upozorňujem študentov kamery, že by si mali vo vlastnom
záujme zaobstarať kalibračnú sadu X-Rite tabuliek pre potreby
farebnej korekcie počas nakrúcania. V profesionálnych
podmienkach filmu sa takáto tabuľka sníma v každom jednom
zábere. Dokonca aj v časoch začiatkov farebného filmu
boli podobné tabuľky od firmy Macbeth snímané na celé
obrazové pole kvôli farebnému číslovačovi. Malú tabuľku
typu Passport získate napríklad tu:
 
 
Moje odporúčanie pre tabuľky X-Rite pramení z toho, že
najnovšia verzia programu DaVinci Resolve 12.5 od Black 
Magic Design je voľná až do UHD aj pre bežných používateľov.
Táto tabuľka je ako kalibračný štandart obsiahnutá medzi vzormi
tabuliek v oblasti automatického ladenia záberov softvéru Da Vinci
Resolve pre strižňu. Tu si kameraman nastaví základné farebné
ladenie svojich záberov denných prác tak, aby už do strihu išli ním
predkorigované vstupy, a nie bezfarebné a gradačne mdlé zábery.
 
Pri obrovskom množstve rôznych prevodových  LUT tabuliek
aj typov kamier a nejednotnosti farebných priestorov je pri kalibrácii
tento FAREBNÝ NORMÁL nasnímaný v scéne Vašim dôkazom
o správnosti farebnej koncepcie. Tabuľka typu Gretag-Macbeth bola
odjakživa kameramanmi všeobecne používaná a patrila k ich základným
pomôckam. Farebná aj sivá gradačná tabuľka bola tiež bežnou súčasťou
kameramanovho imania. Dodnes vlastním starú tabuľku KODAK ešte
zo študentských čias, vtedy bola dostupná iba ako čierny dovoz
zo zahraničia a stála až 30 USD (to je dnes rovné asi 300 USD).
Pre porovnanie - najmodernejší luxmeter SECONIC vtedy stál asi
85 USD, dnes je to tiež desaťnásobok (aj vtedy to bol dvojnásobok platu).