prof. Jozef Hardoš, ArtD.                            

Interný pedagóg a bývalý garant štúdia v Ateliéri kameramanskej tvorby na FTF-VŠMU

v Bratislave. Na Katedre kamery pôsobím od roku 1996. Na Filmovej a televíznej fakulte 

som s prestávkami pôsobil 3 roky vo funkcii prodekana pre štúdium a až 12 rokov (s pauzou) 

ako prodekan pre technologický rozvoj. Dnes som už konečne radovým učiteľom katedry.   

 

Špecializujem sa na výučbu digitálnych technológií a televíznu tvorbu, vrátane viackamerového 

snímania. Teoreticky sa stále viac venujem základom digitálnej kolorimetrie a pokročilým technikám

farebných korekcií obrazu - kreatívnemu gradingu.

 
Adresa pracoviska

 

Ateliér kameramanskej tvorby

 

Filmová a televízna fakulta VŠMU

 

Svoradova 2a

 

813 01 BRATISLAVA

 

+421 2 593 035 75

 

e-mail: hardos(AT)vsmu.sk

Kontakt