UČEBNICA TELEVÍZNEJ TVORBY

Učebnica televíznej tvorby je už v predaji aj  v ARTFÓRE.  Okrem tejto legendárnej predajne kníh ju majú aj v predajni  KLAPKA.SK a v domácej,  školskej knižnici VŠMU.  Kniha bola vydaná s podporou AVF - Audiovizuálneho Fondu SK.

Táto publikácia je určená v prvom rade študentom filmových škôl - kameramanom, mnohé informácie v nej nájdu aj strihači,  zvukári, možno režiséri aj produkční. V knihe je popísaný historický vývoj tvorivých aj technických postupov pri realizácii dramatických televíznych diel. 
Rozvoj televíznej techniky v poslednom polstoročí predurčil kvalitu tvorivých výstupov aj v umeleckej televíznej práci. 

Detailne tu popisujeme televízne zákonitosti a javy, ktoré postupne objavovali televízni tvorcovia 
vo viackamerovej inscenačnej praxi.  Kniha je však zameraná predovšetkým na svetelné a obrazové tonálne riešenia v kameramanskej tvorbe. V predkladanom prvom dieli sa zameriavame najmä na definície používaných scénických svetelných zdrojov.  Popisujeme tu podrobne vlastnosti štandardizovaných typov svietidiel podľa C.I.E.  (Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie) s ohľadom na využitie typov svietidiel v reálnej snímacej praxi (plánovanie zasvetľovania dekorácií - pôdorysné riešenia). Definujeme tu svetlo ako základný tvorivý nástroj kameramana, všímame si najmä smerové atribúty svetelného zväzku a tomu zodpovedajúce pôsobenie na figúry a objekty  v televíznom obraze. Popisujeme vznik ideálneho bodového svetla, ale aj rozptýleného, všesmerového svetla a ich kombinácie pre snímkovú prax. Svetlotonalita je vždy závislá na modulácii intenzít svetelného zväzku a miere jeho rozptylu. V tom spočíva aj tajomstvo tvorivej práce so svetlom. V práci naznačujeme praktické spôsoby smerovania a vedenia svetla na scéne - podľa dnes už medzinárodne uznávanej - klasickej trojbodovej schémy. Publikácia predstavuje teoretický základ vedomostí pre prácu so svetlom, pripravujeme tu čitateľa na druhý diel, ktorý sa bude venovať výhradne výtvarným svetelným postupom a umeleckým technikám svetlotonality v dramatických televíznych žánroch.

Táto publikácia je určená v prvom rade študentom filmových škôl - kameramanom, 
mnohé informácie v nej nájdu aj strihači, zvukári, možno režiséri aj produkční.
V knihe je popísaný historický vývoj tvorivých aj techických postupov pri realizácii 
dramatických televíznych diel. 
 
Rozvoj televíznej techniky v poslednom polstoročí predurčil kvalitu tvorivých výstupov 
aj v umeleckej televíznej práci. Detailne tu popisujeme televízne zákonitosti a javy,
ktoré postupne objavovali televízni tvorcovia vo viackamerovej inscenačnej praxi. 
 
Kniha je však zameraná predovšetkým na svetelné a obrazové tonálne riešenia 
v kameramanskej tvorbe. V predkladanom prvom dieli sa zameriavame najmä na definície 
používaných scénických svetelných zdrojov. 
 
Popisujeme tu podrobne vlastnosti štandardizovaných typov svietidiel podľa C.I.E. 
(Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie) s ohľadom na využitie typov svietidiel 
v reálnej snímacej praxi (plánovanie zasvetľovania dekorácií - pôdorysné riešenia).
 
Definujeme svetlo ako základný tvorivý nástroj kameramana, všímame si najmä smerové 
atribúty svetelného zväzku a tomu zodpovedajúce pôsobenie na figúry a objekty
v televíznom obraze. Popisujeme vznik ideálneho bodového svetla, ale aj aj rozptýleného, 
všesmerového svetla a ich kombinácie pre snímkovú prax. Svetlotonalita je vždy závislá 
na modulácii intenzít svetelného zväzku a miere jeho rozptylu. V tom spočíva aj tajomstvo 
tvorivej práce so svetlom. 
 
V práci naznačujeme praktické spôsoby smerovania a vedenia svetla na scéne - podľa dnes
už medzinárodne uznávanej - klasickej trojbodovej schémy. 
Publikácia predstavuje teoretický základ vedomostí pre prácu so svetlom, pripravujeme tu
čitateľa na druhý diel, ktorý sa bude venovať výhradne výtvarným svetelným postupom 
a umeleckým technikám svetlotonality v dramatických televíznych žánroch.