SIEMENSOVA HVIEZDA

Grafický test ostrosti, teda Siemensovu hviezdu so 120 segmentami si môžete stiahnuť tu:

120_chart_test.png (345408)

V lepšej kvalite si ju možno vygenerovať v skúšobnej verzii programu 

s názvom Imatest. Tu sa môžete dočítať o tom, ako sa ostrosť meria 

a vyhodnocuje, popísaná je aj Funkcia Prenosu Kontrastu, teda MTF,

ako znie anglická skratka pre Modulatin Transfer Function - link 

je tu:

 
 
ich autor je pôvodom Slovák - Ivan Puťora. 
Kameraman - absolvent katedry kamery na FAMU v Prahe, ktorý kvôli 
neslobode za socializmu emigroval z Československa do USA. 
Dnes žije zase na Slovensku a jeho testy ostrosti sú svetoznáme 
a vo filmovej praxi často používané. Tu je link:
Existujú aj profesionálne indikátory ostrosti dostupné komerčne,  ich autor je pôvodom 
Slovák - Ivan Puťora
Kameraman - absolvent katedry kamery na FAMU v Prahe, ktorý kvôli neslobode za 
socializmu emigroval z Československa do USA. Dnes žije zase na Slovensku a jeho 
testy ostrosti sú svetoznáme a vo filmovej praxi často používané. Tu je link:
 

www.filmtools.com/pushinty7a9.html