PLOŠNÝ SPOJ

Ako vytvoriť jednoducho plošný spoj transferom tonera.

www.youtube.com/embed/HBIxvwZ_0og