NOVÉ SYSTÉMY VEDENIA SVETLA

DoP Christian Berger about CRLS

The Cine Reflect Lighting System (CRLS)

Nové systémy vedenia svetla - jedným z autorov je aj profesor

Berger z neďalekej Viedne - systém sa teraz uplatňuje hlavne

vďaka zvýšenej citlivosti digitálnych čipov. Kedysi - v čase klasiky,

teda filmového materiálu by bol kvôli svetelným stratám pri odraze

menej použiteľný. Súčasnosť dovoľuje z jedného výkonného svetla

viacnásobnými odrazmi vytvoriť celú svetelnú konštrukciu scény:

www.youtube.com/watch?v=YijzdzWQAKQ

www.youtube.com/watch?v=19nAwZhHeAQ

www.youtube.com/watch?v=8jvnPvDLdTU

www.youtube.com/watch?v=kDbFTnXOJNQ

www.youtube.com/watch?v=fapQpJ394wc

www.youtube.com/watch?v=-ntxviB5XdM