KALIBRÁCIA PROCESU LUXMETRA

AKO KALIBROVAŤ SNÍMACÍ PROCES

 
 
Na tejto stránke sa dozviete, ako spolupracujú luxmetre SECONIC
s tabuľkami napr. X-Rite - a ako možno vytvoriť profil snímacieho
reťazca - vo videu si môžete naštudovať všetky vzťahy a na stránke:
 
 
si môžete stiahnuť softvér na simuláciu procesov nielen pre SECONIC