DENZ KOLIMATOR

Kontrolný prístroj pre kontrolu prírubovej ostrosti kamery - tzv. FLANGE FOCAL DISTANCE je na tomto linku:

https://www.denz-precision.com/de/cinetec/fdc-multi/